کارگاه آموزشی ذهن مشفق

کارگاه آموزشی ذهن مشفق


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

از طرف مرکز مشاوره کارگاه آموزشی ذهن مشفق و چگونگی مدیریت هیجانات در شرایط سخت و شکست ها در مورخ 5/2/97 در خوابگاه فرزانگان برگزارگردید.

هدف کلی:

آشنایی دانشجویان با مدل ذهن مشفق(compassionate mind)

اهداف جزئی:

1) آشنایی با انواع ذهن

2) آشنایی مفهوم نشخوار فکری و اثرات آن

3) آشنایی با مفهوم شفقت

4) تفاوت شفقت به خود و ترحم به خود

5) آشنایی با مؤلفه­های شفقت­ورزی

در ابتدا به دانشجویان گفته شد که در این کارگاه قصد بررسی و آشنایی با مدل ذهن مشفق را داریم، اینکه با وجود همه شکست­ها و رنج هایی که تک تک ما در زندگی تجربه می­کنیم، چگونه بتوانیم خلق مثبت خودمان را حفظ و یا افزایش دهیم، رضایت از زندگی بیشتری داشته باشیم و در این شرایط مهربانانه­تر رفتار کنیم تا آسیب کمتری ببینیم. معمولا در این موقعیت­ها افراد دست به انتقاد از خود زده و درگیر خلق پایین و خشم زیادی هستند. این کارگاه در هشت جلسه سلسله مباحث بهم پیوسته را دنبال می­کند.

توضیح داده شد که مدل ذهن مشفق به نحوه تکامل مغز ما برمی­گردد و اینکه این ذهن سرگردان و سرکش چطور برای ما ایجاد مشکل می­کند و چگونه می­توانیم با آن کارکنیم.

سپس سوالاتی مطرح شد، از جمله اینکه:

درهنگام ناکامی و شکست­ها غالبا چه واکنشی نشان می­دهید؟

چه هیجاناتی در موقعیت­های ناراحت کننده و شکست­ها تجربه می­کنید؟

اگر دوست شما با شکستی مواجه شود چه برخوردی با او خواهید داشت؟  

سپس درمورد نشخوارفکری تعریفی ارائه شد مبنی بر اینکه به افکار مزاحمی که بطور مداوم در ذهن ما تکرار می­شوند، که موجب خلق منفی، اضطراب و غیره در افراد می­گردد و در بیشتر مواقع منجر به توجه افراد به علل و نتایج یک اتفاق می­شود که موجب درگیری ذهنی فراوانی می­شود. سپس درمورد مفهوم شفقت و اینکه چگونه در شرایط سخت می­تواند به کمک افراد بیاید، بحث گروهی انجام شد و توضیحاتی ارائه شد. همچنین گفته شد که جریان شفقت سه حوزه شفقت نسبت به خود، شفقت نسبت به دیگران و دریافت شفقت از سوی دیگران را در برمی­گیرد