مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی یکی از شیوه های مداخلاتی جدید است که به سرعت درسرتاسر جهان گسترش کمی و کیفی می یابد. در کشور ایران به دلیل وسعت جغرافیایی، افزایش جمعیت و وجود پاره ای اعتقادات سنتی و مذهبی، استفاده از مشاوره تلفنی بسیار شایع و متداول است.
مرکز مشاوره تلفنی مرکزی است با مشاوران صاحب مدرک و با تجربه درکار مشاوره تلفنی که با برقراری ارتباط مشاوره ای به بررسی مشکلات، مسائل و بحران های شخصی (در یک نوبت یا مدت طولانی تر) می پردازد. مشاوره تلفنی به معنای ایجاد یک رابطه قرار دادی و مداوم تلفنی با رعایت اصول مشاوره ای بین یک مشاور متخصص و مجرب و یک تماس گیرنده است. هدف از مشاوره تلفنی برطرف نمودن نیازهای فوری تماس گیرندگان و تثبت یا بهبود احساس سلامت روانی و جسمی آنان است. بیشتر تماس گیرندگان احساس آشفتگی یا اندوه می کنند و درباره اینگونه احساسات دچار سردرگمی هستند. مشاوره فرایندی است که به تماس گیرنده کمک می کند تا مسائل خود را روشن کنند و قدرت کنترل مسائل آتی را به دست آورد.
با توجه به تنوع تماس گیرندگان و گوناگونی مشکلات آنان گاه ضرورت می یابد که برای ارایه راهنمایی و مشاوره مناسب، تماس گیرندگان به مراکز مشاوره حضوری و دیگر منابع حمایتی ارجاع داده شوند. بنابراین ارجاع تماس گیرندگان یکی از اقدامات خدماتی- تکمیلی مشاوران تلفنی محسوب می شود.


شماره تماس جهت مشاوره: ۳۸۳۸۱۳۶۴

روزها و ساعات مشاوره تلفنی:

 
 
 

حداقل کردن حداکثر حذف

برنامه حضور مشاوران در خوابگاه­های دانشگاه سال۹۸۱

ساعت

روز

نام خوابگاه

نام مشاور

ردیف

۱۸:۳۰-۲۱:۳۰

دوشنبه

کوثر

سحر آزادیان

۱

۱۷-۲۰

دوشنبه- سه شنبه

فرزانگان

گلرخ فریدونی

۲

شنبه

پرفسور سمیعی

۱۷-۲۰

شنبه-یکشنبه

فرزانگان

مهسا سالم

۳

دو شنبه- چهارشنبه

خانه مادر

۲۰-۲۲:۳۰

شنبه

فرزانگان فاز ۳

زهرا شایسته

۴

دوشنبه

۲۰:۳۰-۲۲:۳۰

دوشنبه

غدیر

مسعود کرمی

۵

سه شنبه

۱۸-۲۲

یک شنبه

حق گویان

آقای مطهری

۶

دوشنبه

۱۷-۲۰

شنبه

غدیر

اسماعیل حسینی

۷

یکشنبه

دوشنبه

بهادربیگی

سه شنبه

۲۰-۲۲

سه شنبه

پژوهش

محسن شرفی

۸

۱۸-۲۱

سه شنبه

بعثت

شمسی شمشیری

۹

چهارشنبه

یکشنبه

زینب

دوشنبه

۱۸-۲۰

شنبه- دوشنبه

بعثت

مهیا حسینی

۱۰

چهارشنبه

معصومیه

۲۰-۱۷

چهار شنبه

زیتون

فیروزه سامی

۱۱

     

 

 
 

 


حداقل کردن حداکثر حذف

اسامی مشاوران گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

۱

آقای دکتر یعقوبی

دکتری روانشناسی تربیتی

۲

آقای دکتر نوقابی

دکتری روانشناسی تربیتی

۳

آقای دکتر ذوقی پایدار

دکتری روانشناسی عمومی

۴

آقای دکتر فرهادی

دکتری روانشناسی سلامت

۵

خانم دکتر امانی

 دکتری مشاوره خانواده 

۶

آقای دکتر محققی

دکتری روانشناسی

۷

آقای دکتر یار محمدی

دکتری روانشناسی

۸

   

 

 
 

 

 

حداقل کردن حداکثر حذف

برنامه مشاوران مرکز( ترم اول۹۸)

روزهای هفته

 

۱۲-۸

۶-۲

 

۶-۴

 

شنبه

دکتر چگینی(بالینی)

خانم شایسته(خانواده- ازدواج)

--------------

---------------------

یکشنبه

 

 

 

دکتر حق طلب(بالینی)

خانم عروتی (بالینی)

 آقای توکلی(نحصیلی)

خانم عروتی بالینی (۶-۳)

آقای شعبانی(ازدواج- سازگاری- ارتباط)

دوشنبه

 

 

دکتر غفوری(برنامه ریزی تحصیلی)

دکتر رشید
خانم رضائی والا

 

دکتر رشید(۶-۳)

 دکتر محققی (۴-۲)

آقای شعبانی(ازدواج-سازگاری وارتباط)

سه شنبه

 

---------------------

خانم غفوری(بالینی)

------------------

چهارشنبه

 

خانم رضایی والا

 

-------------

-----------