برگزاری نشست تخصصی پیرامون شکست عاطفی ویژه همیاران سلامت روان منطقه4 در دانشگاه بوعلی سینا همدان

زمان :7/9/97

مکان : سالن جلسات مهمانسرای دانشگاه بوعلی سینا

تعداد تعداد شرکت کنندگان : 22 نفر، از دانشگاههای نهاوند، ملایر، قم، صنعتی همدان

موضوع : تعریف شکست عاطفی و تفاوت با سوگ

مراحل شکست عاطفی  و اقداماتی که در مرحله لازم است صورت گیرد