ارتقای سطح سلامت روانی جامعه دانشگاهی یکی از با ارزش ترین سرمایه های اجتماعی است، در این راستا و برای ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی، مرکز مشاوره دانشجویی به عنوان متولی سلامت روان دانشجویان مشغول به فعالیت است. این مرکز، در جهت اهداف خدماتی، آموزشی، پیشگیری و پژوهشی به عنوان یک منبع حمایتی، با رعایت اصل رازداری، در فضایی آزاد و قابل اعتماد آماده خدمت رسانی به دانشجویان است. خانواده و ارتباط های مناسب خانوادگی می تواند رضایت از زندگی در دانشجویان را افزایش دهد و بروز احساسات منفی در فرزندان مانند تنهایی، اضطراب و افسردگی را کاهش دهد.

سهیم شدن والدین در نگرانی های فرزندان دانشجو و صحبت با فرزندان در مورد این نگرانی ها و فشارها به طور مثبت و پویایی با سازگاری آنها در ارتباط است. هر چه حمایت و محبت والدین دارای کیفیت و کمیت بهتری باشد و نظارت مناسبی انجام شود فرزندان سلامت روانی بالاتری خواهند داشت. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که خانواده نقش بسیار سازنده دراین خصوص دارد و تاثیر بسیار معنادار و مهمی بر روی افزایش سازگاری، سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشته است.

واحد ارتباط یا خانواده

این واحد زیر نظر معاونت دانشجویی و در مدیریت رئیس دفتر مشاوره ایجاد گردیده است. فلسفه ایجاد این واحد (ارتباط خانواده و دانشگاه) آن است که با فراهم آوردن محیطی برای گسترش حمایت روحی و روانی خانواده و دانشجو با تقویت بنیادهای امنیت اجتماعی و روانی هیجانی دانشجویان، زمینه مناسب برای پیشرفت و تعالی سرمایه های علمی و پژوهشی کشور را فراهم آورد.

همچنین این واحد در نظر دارد ارتباط خانواده ها با بخش ها و واحد های حمایتی نظارتی و اجرایی مختلف را فراهم نموده و علاوه بر پیشگیری از بروز مشکلات خاص، در حل بحران هایی که دانشجویان و در نهایت خانواده ها با آن درگیر می شوند با آنان همراهی نماید. تعامل و همکاری صمیمانه والدین محترم با این واحد در جهت ارتقاء ترببتی فررندان و پیشگیری از ایجاد مسائل و مشکلات و معضلات احتمالی و آسیب های اجتماعی که سلامت شخصیت آنان را تهدید می کند بسیار مهم و تأثیر گذار می باشد.

اهداف و فعالیت ها

تربیت فرزند، ابعاد مختلفی دارد. یک تربیت درست، یک تربیت هم جانبه است. فرزند باید در همه ی ابعاد، نه فقط در جنبه ی ذهنی و جسمی بلکه باید در جنبه روانشناختی، ذهنی، اجتماعی و معنوی مورد تربیت و پرورش قرار بگیرد.

این دفتر، برآن است تا به همراه خانواده و دانشگاه، دوران تحصیل دانشگاهی را برای دانشجویان غنی تر و پربار تر سازد، بدین منظور این دفتر می کوشد تا به عنوان پلی بین دو نهاد مقدس و اثرگذار خانواده و دانشگاه، در چالش ها و تحولات و در تعالی دانشجویان همراه آنان باشد.

یکی از اهداف این دفتر ارتباط صمیمانه و نزدیک بین خانواده و دانشگاه می باشد تا بتواند گامی موثر در ایجاد و بالابردن سطح این ارتباطات بردارد، فعالیت خود را با ارسال بسته های آموزشی – اطلاع رسانی به خانواده های دانشجویان و با برگزاری کارگاه آموزشی، مشاوره حضوری و تلفنی، پاسخگویی به مراجعات و مکالمات خانواده ها و دانشجویان و بررسی نظرات و درخواست های خانواده دانشجویان اهتمام می ورزد.

سخنی با والدین

والدین گرامی، ورود فرزندان شما به دانشگاه اگر چه گامی مهم در مسیر بزرگسالی است، اما به معنای کمتر شدن ارتباط شما با آنها نیست. هر چه میزان ارتباط شما با محل تحصیل فرزندانتان بیشتر باشد آنها عملکرد بهتری خواهند داشت. البته این ارتباط می بایست سازنده و سالم باشد. دفتر ارتباط دانشگاه و خانواده مرکز فنی و مهندسی بوئین زهرا تحت نظارت معاونت پژوهشی آموزشی دانشگاه،سازمان دهنده این حلقه ارتباطی بین خانواده های محترم دانشجویان و دانشگاه است. این دفتر ضمن تاکید بر اهمیت نهاد مقدس خانواده و اشاره به نقش مهم و حیاتی که والدین می توانند در موفقیتهای فرزندانشان ایفا نمایند، والدین را برای عضویت و پیوستن هر چه بیشتر به این دفتر فرا می خواند. محصول این ارتباط فشرده کردن حلقه ارتباطی دانشجو- خانواده- دانشگاه و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دانشجویان و نیز افزایش سازگاری در فرزندان دانشجوی شما است. بیاییم با همکاری و مشارکت یکدیگر به افزایش سلامت فرزندانمان، افزایش سلامت خانواده ها و افزایش سلامت جامعه کمک نماییم.

حمایت اجتماعی شما از فرزندان دانشجویتان یکی از مهمترین و اصلی ترین زیربناهای سازگاری روانی–اجتماعی و سلامت روانی آنها است و نیز شکوفایی، پیشرفت و موفقیت آنان را در جامعه رقم خواهد زد.

سازگاری با دانشگاه برای دانشجویان تنش و استرس زیادی را به وجود می آورد. در واقع این طور به نظرمی آید که ورود به دوره دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین مراحل تغییرات و دوره های اثرگذار در زندگی یک جوان است، که با در نظرگرفتن فرصتهای ایجاد شده برای جوانان، می تواند به عنوان یک حادثه بسیار مهم در زندگی افراد تاثیرگذار باشد و تغییرات مهمی را در ابعاد مختلف زندگی وی ایجاد نماید. مطابق نتایج پژوهشها ورود به دانشگاه می تواند با استرس های فراوانی برای دانشجویان همراه بوده و بخصوص در سالهای اول دانشگاه، دانشجویان را با مشکلات و مسایل سازشی متعددی روبرو کند. نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده نشان می دهد که کمک های موثر خانواده در خصوص سازگاری با دانشگاه، تاثیر بسیار معنادار و مهمی بر روی افزایش سازگاری، سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشته است.

در واقع خانواده و ارتباط های مناسب خانوادگی می تواند رضایت از زندگی در دانشجویان را افزایش دهد و بروز احساسات منفی در فرزندانتان مانند تنهایی، اضطراب و افسردگی را کاهش دهد.

سهیم شدن شما والدین گرامی در نگرانی های فرزندان دانشجویتان و صحبت با فرزندان در مورد این نگرانی ها و فشارها به طور مثبت و پویایی با سازگاری آنها در ارتباط است. هر چه حمایت و محبت والدین دارای کیفیت و کمیت بهتری باشد و نظارت مناسبی انجام شود فرزندان سلامت روانی بالاتری خواهند داشت.