پرسنل مرکز مشاوره


امیر شعبانی خدیو
- کارشناس مشاوره دانشجویی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

ایمیل :

تلفن : 38380714


داخلی : 299
مرضیه رضایی والا
- کارشناسی مشاوره دانشجویی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مشاور خانواده

ایمیل :

تلفن : 38381364


داخلی : 299
لیلا داوری
- مسئول پذیرش و کارشناس مذهبی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد فلسفه و کلام

ایمیل :

تلفن : 38380714


داخلی : 299