English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1397/03/27
اجرای طرح خداقوت به دانشجویان در ایام امتحانات توسط مرکزمشاوره دا...
اجرای طرح " خدا قوت به دانشجویان در ایام امتحانات " از طرف مرکز مشاوره...
1397/03/27
توزیع بروشوهای ویزه ایام امتحانات در بین دانشجویان دانشکده ها
مرکز مشاوره دانشجویی جهت کمک به دانشجویان در ایام امتحانات علاوه بر حضور مشاوران...
1397/03/08
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت روابط عاطفی(شکست عاطفی )
یکی از اهداف مرکز مشاوره دانشجویی  پیشگیری از مشکلات ناشی از شکستهای عاطفی&...
1397/03/07
برگزاری طرح بتا (بپرس ، ترغیب کن و ارجاع بده )از طرف مرکز مشاوره...
 از طرف مرکز مشاوره دانشجویی  کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی ویژه همی...
 
برگزاری کارگاه آموزشی پیش ازدواج در تابستان
دانشجویان علاقمند جهت شرکت درکارگاه آموزشی پیش از ازدواج  ...
کارگاه آموزشی ذهن مشفق
از طرف مرکز مشاوره کارگاه آموزشی ذهن مشفق و چگونگی مدیریت هیجان...
کارگاه آموزشی مرکز مشاوره
برگزاری ادامه کارگاههای آموزشی  مرکز مشاوره دانشجویی ...
کارگاه آموزشی خوابگاهها مرکز مشاوره
کارگاهای آموزشی چگونه با خود مهربان باشیم(شفقت ورزی)
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند