بروشور نکاتی که برای مطالعه و امتحان باید بدانیم

بروشور نکاتی که برای مطالعه و امتحان باید بدانیم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

نکات مفید برای قبل ، در حین و پس از امتحانات برای دانشجویان گرامی به همت معاونت دانشجویی و مرکز مشاوره‌ی دانشگاه بوعلی چاپ و در اختیار دانشجویان قرار گرفته بود. با شرایط فعلی و در دوران پاندمی بیماری کرونا و با توجه به آموزش و برگزاری مجازی دروس و امتحانات تصمیم به انتشار مطالب در سایت  برای استفاده دانشجویان گرفته شد.

 

 

                                                                                                                                                                                                 

  روش مطالعه

مدیریت امتحان

  مدیریت زمان

       

   مدیریت اضطراب