بایگانی اطلاعیه ها


کد خبر: 10869    1396/09/01
مشاوره مذهبی
مشاوره تلفنی و حضوری مشاوره مذهبی با حضور کارشناس ارشد علوم حوزوی
کد خبر: 10868    1396/09/01
کارگاه آموزشی دانش افزایی ویژه کارشناسان
کارگاه دانش افزایی درمان مبتنی بر شفقت در تاریخ 24الی 25 آذر ماه1396
کد خبر: 10867    1396/09/01
کارگاه پیش ازازدواج
کارگاه آموزشی پیش از ازدواج ویژه دانشجویان در مرکز مشاوره دانشجویی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند