بایگانی اطلاعیه ها


کد خبر: 16093    1397/05/15
مرکز مشاوره دانشجویی کارگاه آموزشی مداخله در بحران خودکشی ویزه پرسنل خوابگاهها را برگزار می کند
 مرکز مشاوره دانشجویی به هدف پیشگیری و مدیریت خودکش در محیط دانشجویی در صدد آموزش پرسنل خوابگاهها در روز سه شنبه 16/5/97 از 10الی 11:30در سالن جلسات خانه فرهنگ می باشد لذا حضور همکاران خوابگاهها ضروری می باشد .
کد خبر: 15933    1397/04/05
برگزاری کارگاه آموزشی پیش ازدواج در تابستان
دانشجویان علاقمند جهت شرکت درکارگاه آموزشی پیش از ازدواج  ( در تابستان )جهت ثبت نام با شماره 38381364 تماس بگیرند .
کد خبر: 15930    1397/04/05
کارگاه آموزشی ذهن مشفق
از طرف مرکز مشاوره کارگاه آموزشی ذهن مشفق و چگونگی مدیریت هیجانات در شرایط سخت و شکست ها در مورخ 5/2/97 در خوابگاه فرزانگان برگزارگردید. 
کد خبر: 12558    1397/01/20
کارگاه آموزشی مرکز مشاوره
برگزاری ادامه کارگاههای آموزشی  مرکز مشاوره دانشجویی
کد خبر: 12474    1396/12/09
کارگاه آموزشی خوابگاهها مرکز مشاوره
کارگاهای آموزشی چگونه با خود مهربان باشیم(شفقت ورزی)
کد خبر: 10869    1396/09/01
مشاوره مذهبی
مشاوره تلفنی و حضوری مشاوره مذهبی با حضور کارشناس ارشد علوم حوزوی
کد خبر: 10868    1396/09/01
کارگاه آموزشی دانش افزایی ویژه کارشناسان
کارگاه دانش افزایی درمان مبتنی بر شفقت در تاریخ 24الی 25 آذر ماه1396
کد خبر: 10867    1396/09/01
کارگاه پیش ازازدواج
کارگاه آموزشی پیش از ازدواج ویژه دانشجویان در مرکز مشاوره دانشجویی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند