کد خبر: 10869    1396/09/01
مشاوره مذهبی
مشاوره تلفنی و حضوری مشاوره مذهبی با حضور کارشناس ارشد علوم حوزوی
کد خبر: 10868    1396/09/01
کارگاه آموزشی دانش افزایی ویژه کارشناسان
کارگاه دانش افزایی درمان مبتنی بر شفقت در تاریخ 24الی 25 آذر ماه1396
کد خبر: 10867    1396/09/01
کارگاه پیش ازازدواج
کارگاه آموزشی پیش از ازدواج ویژه دانشجویان در مرکز مشاوره دانشجویی
کد خبر: 10449    1396/06/28
کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان
برگزاری کارگاههای آموزشی با مباحث روانشناختی ویژه کارکنان
کد خبر: 10308    1396/06/15
کارگاه مهارت افزایی
برگزاری کارگاه دانش افزایی زوج درمانی مبتنی بر عواطف
کد خبر: 6647    1396/01/27
انتصاب رئیس مرکز مشاوره دانشگاه
بنا به اعلام دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه جناب آقای دکتر مصیب یارمحمدی طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه دو سال دیگر به عنوان رئیس مرکز مشاوره دانشگاه منصوب گردیدند.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند