کد خبر: 10449    1396/06/28
کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان
برگزاری کارگاههای آموزشی با مباحث روانشناختی ویژه کارکنان
کد خبر: 10308    1396/06/15
کارگاه مهارت افزایی
برگزاری کارگاه دانش افزایی زوج درمانی مبتنی بر عواطف
کد خبر: 6647    1396/01/27
انتصاب رئیس مرکز مشاوره دانشگاه
بنا به اعلام دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه جناب آقای دکتر مصیب یارمحمدی طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه دو سال دیگر به عنوان رئیس مرکز مشاوره دانشگاه منصوب گردیدند.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند