فراخوان عضو گیری از دانشجویان علاقمند به عنوان همیار سلامت روان و مسابقه کتابخوانی بتا

 
کد خبر: 19312    1398/07/28

مرکز مشاوره دانشجویی برگزار می کند

فراخوان عضو گیری از دانشجویان علاقمند به عنوان همیار سلامت روان

و مسابقه کتابخوانی بتا

یک سوال بپرس یک زندگی را نجات بده

با اهداء گواهی و جوایز

به  5 نفر برندگان نفر اول 200نفر نفر دوم 150 نفر سوم 100تومان نفر چهارم 80نفر نفر پنجم 50تومان

زمان یک شنبه 19آبان از ساعت 12الی 14 مکان دانشکده علوم ،سالن شهید چمران

مکان ثبت نام :مرکز مشاوره دانشگاه یا شماره تلفن 38381364تماس بگیرند

دریافت نمایید.@basu ac irکتابچه مسابقه را از طریق سایت و کانال تلگرامی دانشگاه pdf 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند