خبر پیاده روی

 
کد خبر: 18089    1398/02/23

همایش پیاده روی ویژه دانشجویان

(با اهدای جوایز)

و بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی

زمان : روز یک شنبه مورخ 29 اردیبهشت                      ساعت : 8 صبح

 

مسیر حرکت پیاده روی: از جلوی ساختمان مرکز مشاوره دانشجویی به طرف دانشکده کشاورزی قدیم و بازدید از موزه تاریخ طبیعی

 

 

 

مرکز بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند