برتری پوستر همیاران سلامت دانشگاه بوعلی سینا

 
کد خبر: 16268    1397/06/26

در سومین همایش سراسری دانشجویان همیار سلامت در مراکز مشاوره دانشجویی که دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید  پوستر دانشجویان همیار  سلامت دانشگاه بوعلی به عنوان پوستر برتر  در مراکز مشاوره منطقه 4 شناخته شده است که این پوستر شامل کلیه فعالیتهای این دانشجویان در مرکز مشاوره دانشگاه می باشد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند