مرکز مشاوره دانشجویی کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه پرسنل خوابگاهها برگزار می کند .

 
کد خبر: 16117    1397/05/22

مرکز مشاوره دانشجویی با هدف افزایش آگاهی ودانش پرسنل خوابگاهها با مسئله اعتیاد در جوانا ن ، انواع مواد مخدر ، ومعرفی مواد مخدر جدید و آسیب های ناشی از آنها وباورهای غلط جوانان در این حوزه می پردازد . 

در نهایت هدف اصلی پیشگیری از گرایش دانشجویان به مواد مخدر می باشد 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند