كرسي هم انديشي پيامدها وآسيب هاي اعتياد

 
کد خبر: 12468    1396/12/07

مركز مشاوره دانشجويي با همكاري پليس ستاد مبارزه با مواد مخدر كرسي هم انديشي پيامدها وآسيبهاي اعتياد دردوشنبه 14 اسفند 1396 در دانشكده علوم پايه سال شهيد چمران برگزار مي كند     

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند