مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مرکز مشاوره دانشگاه بوعلی سینا با هدف ارتقاء سلامت روان دانشجویان وپرسنل دانشگاه مشاوره تلفنی راه اندازی کرده است زمان پاسخگویی : 10تا 12 هر روز هفته غیر از پنجشنبه ها شماره تماس :08138380714 و 08138381364

مرکز مشاوره دانشگاه بوعلی سینا 

با هدف ارتقاء سلامت روان دانشجویان وپرسنل دانشگاه  مشاوره تلفنی راه اندازی کرده است 

زمان پاسخگویی : 10تا 12 هر روز هفته غیر از پنجشنبه ها 

شماره تماس :08138380714 و 08138381364