عضو گیری و مسابقه کتابخوانی مرکز مشاوره دانشجویی

عضو گیری و مسابقه کتابخوانی مرکز مشاوره دانشجویی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مرکز مشاوره دانشجویی با مشارکت کانون دانشجویی همیاران سلامت روان برگزار می کند

عضو گیری و مسابقه کتابخوانی بتا

یک سوال بپرس ،یک زندگی را نجات دهید

همراه با اعطای گواهی آموزشی و جوایز به برندگان نفراول تا پنجم از 200هزار تومان تا 50هزار تومان

افراد علاقمند جهت شرکت به مرکز مشاوره یا شماره 38381364 تماس بگیرند

زمان :سه شنبه 30مهر ماه ، از ساعت 14-12

مکان :سالن شهید چمران