کارگاههای آموزشی دانش افزایی مرکز مشاوره

 

 

 

مهارتهای زندگی

 

7الی 9 بهمن ماه

 

از ساعت 8الی14

 

 

 

 

 

 

مکان : مهمانسرای دانشگاه

 
 شماره تماس :38381364
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند