کارگاه مدیریت گام به گام  اضطراب

کارگاه پیش ازدواج

 

چهار شنبه ها 14-12

دوشنبه ها 14-12

 

شروع کارگاهها از اول آبان ماه

افراد علاقمند با شماره38381364 خانم رضائی والا تماس بگیرند

مکان کارگاه :مرکز مشاوره دانشجویی

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند