کارکنان


امیر شعبانی خدیو
- معاون اجرایی -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 38381272-081


داخلی : 299
لیلا داوری نژاد
- مسئول پذیرش وکارشناس امور مذهبی -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 38381272-081


داخلی : 299
مرضیه رضائی والا
- کارشناس مشاوره دانشجویی وارتباط با خانواده -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 38381272-081


داخلی : 299