واحد ارتباط با خانواده

ارتقای سطح سلامت روانی جامعه دانشگاهی یکی از با ارزش ترین سرمایه های اجتماعی است، در این راستا و برای ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی، مرکز مشاوره دانشجویی به عنوان متولی سلامت روان دانشجویان مشغول به فعالیت است. این مرکز، در جهت اهداف خدماتی، آموزشی، پیشگیری و پژوهشی به عنوان یک منبع حمایتی، با رعایت اصل رازداری، در فضایی آزاد و قابل اعتماد آماده خدمت رسانی به دانشجویان است. خانواده و ارتباط هاي مناسب خانوادگي مي تواند رضايت از زندگي در دانشجويان را افزايش دهد و بروز احساسات منفي در فرزندان مانند تنهايي، اضطراب و افسردگي را كاهش دهد.

سهيم شدن والدين در نگراني هاي فرزندان دانشجو و صحبت با فرزندان در مورد اين نگراني ها و فشارها به طور مثبت و پويايي با سازگاري آنها در ارتباط است. هر چه حمايت و محبت والدين داراي كيفيت و كميت بهتري باشد و نظارت مناسبي انجام شود فرزندان سلامت رواني بالاتري خواهند داشت. نتايج مطالعات انجام شده نشان مي دهد که خانواده نقش بسیار سازنده دراین خصوص دارد و تاثير بسيار معنادار و مهمي بر روي افزايش سازگاري، سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان داشته است.

واحد ارتباط یا خانواده

این واحد زیر نظر معاونت دانشجویی و در مدیریت رئیس دفتر مشاوره ایجاد گردیده است. فلسفه ایجاد این واحد (ارتباط خانواده و دانشگاه) آن است که با فراهم آوردن محیطی برای گسترش حمایت روحی و روانی خانواده و دانشجو با تقویت بنیادهای امنیت اجتماعی و روانی هیجانی دانشجویان، زمینه مناسب برای پیشرفت و تعالی سرمایه های علمی و پژوهشی کشور را فراهم آورد.

همچنین این واحد در نظر دارد ارتباط خانواده ها با بخش ها و واحد های حمایتی نظارتی و اجرایی مختلف را فراهم نموده و علاوه بر پیشگیری از بروز مشکلات خاص، در حل بحران هایی که دانشجویان و در نهایت خانواده ها با آن درگیر می شوند با آنان همراهی نماید. تعامل و همکاری صمیمانه والدین محترم با این واحد در جهت ارتقاء ترببتی فررندان و پیشگیری از ایجاد مسائل و مشکلات و معضلات احتمالی و آسیب های اجتماعی که سلامت شخصیت آنان را تهدید می کند بسیار مهم و تأثیر گذار می باشد.

اهداف و فعالیت ها

تربیت فرزند، ابعاد مختلفی دارد. یک تربیت درست، یک تربیت هم جانبه است. فرزند باید در همه ی ابعاد، نه فقط در جنبه ی ذهنی و جسمی بلکه باید در جنبه روانشناختی، ذهنی، اجتماعی و معنوی مورد تربیت و پرورش قرار بگیرد.

این دفتر، برآن است تا به همراه خانواده و دانشگاه، دوران تحصیل دانشگاهی را برای دانشجویان غنی تر و پربار تر سازد، بدین منظور این دفتر می کوشد تا به عنوان پلی بین دو نهاد مقدس و اثرگذار خانواده و دانشگاه، در چالش ها و تحولات و در تعالی دانشجویان همراه آنان باشد.

یکی از اهداف این دفتر ارتباط صمیمانه و نزدیک بین خانواده و دانشگاه می باشد تا بتواند گامی موثر در ایجاد و بالابردن سطح این ارتباطات بردارد، فعالیت خود را با ارسال بسته های آموزشی اطلاع رسانی به خانواده های دانشجویان و با برگزاری کارگاه آموزشی، مشاوره حضوری و تلفنی، پاسخگویی به مراجعات و مکالمات خانواده ها و دانشجویان و بررسی نظرات و درخواست های خانواده دانشجویان اهتمام می ورزد.

سخنی با والدین

والدين گرامي، ورود فرزندان شما به دانشگاه اگر چه گامي مهم در مسير بزرگسالي است، اما به معناي كمتر شدن ارتباط شما با آنها نيست. هر چه ميزان ارتباط شما با محل تحصيل فرزندانتان بيشتر باشد آنها عملكرد بهتري خواهند داشت. البته اين ارتباط مي بايست سازنده و سالم باشد. دفتر ارتباط دانشگاه و خانواده مرکز فنی و مهندسی بوئین زهرا تحت نظارت معاونت پژوهشی آموزشی دانشگاه،سازمان دهنده اين حلقه ارتباطي بين خانواده هاي محترم دانشجويان و دانشگاه است. اين دفتر ضمن تاكيد بر اهميت نهاد مقدس خانواده و اشاره به نقش مهم و حياتي که والدين مي توانند در موفقيتهاي فرزندانشان ايفا نمايند، والدين را براي عضويت و پيوستن هر چه بيشتر به اين دفتر فرا مي خواند. محصول اين ارتباط فشرده كردن حلقه ارتباطي دانشجو- خانواده- دانشگاه و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي در دانشجويان و نيز افزايش سازگاري در فرزندان دانشجوي شما است. بياييم با همكاري و مشاركت يكديگر به افزايش سلامت فرزندانمان، افزايش سلامت خانواده ها و افزايش سلامت جامعه كمك نماييم.

حمايت اجتماعي شما از فرزندان دانشجويتان يکي از مهمترين و اصلي ترين زيربناهاي سازگاري روانياجتماعي و سلامت رواني آنها است و نيز شکوفايي، پيشرفت و موفقيت آنان را در جامعه رقم خواهد زد.

سازگاري با دانشگاه براي دانشجويان تنش و استرس زيادي را به وجود مي آورد. در واقع اين طور به نظرمي آيد که ورود به دوره دانشگاه به عنوان يکي از مهمترين مراحل تغييرات و دوره هاي اثرگذار در زندگي يک جوان است، که با در نظرگرفتن فرصتهاي ايجاد شده براي جوانان، مي تواند به عنوان يک حادثه بسيار مهم در زندگي افراد تاثیرگذار باشد و تغييرات مهمي را در ابعاد مختلف زندگي وي ایجاد نماید. مطابق نتايج پژوهشها ورود به دانشگاه مي تواند با استرس هاي فراواني براي دانشجويان همراه بوده و بخصوص در سالهاي اول دانشگاه، دانشجويان را با مشکلات و مسايل سازشي متعددي روبرو کند. نتايج تحقيقات و مطالعات انجام شده نشان مي دهد که کمک های موثر خانواده در خصوص سازگاري با دانشگاه، تاثير بسيار معنادار و مهمي بر روي افزايش سازگاري، سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان داشته است.

در واقع خانواده و ارتباط هاي مناسب خانوادگي مي تواند رضايت از زندگي در دانشجويان را افزايش دهد و بروز احساسات منفي در فرزندانتان مانند تنهايي، اضطراب و افسردگي را كاهش دهد.

سهيم شدن شما والدين گرامي در نگراني هاي فرزندان دانشجويتان و صحبت با فرزندان در مورد اين نگراني ها و فشارها به طور مثبت و پويايي با سازگاري آنها در ارتباط است. هر چه حمايت و محبت والدين داراي كيفيت و كميت بهتري باشد و نظارت مناسبي انجام شود فرزندان سلامت رواني بالاتري خواهند داشت.

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند