مشاوره تلفنی

مشاوره تلفني يكي از شيوه هاي مداخلاتي جديد است كه به سرعت درسرتاسر جهان گسترش كمي و كيفي مي يابد. در كشور ايران به دليل وسعت جغرافيايي، افزايش جمعيت و وجود پاره اي اعتقادات سنتي و مذهبي، استفاده از مشاوره تلفني بسيار شايع و متداول است.
مركز مشاوره تلفني مركزي است با مشاوران صاحب مدرك و با تجربه دركار مشاوره تلفني كه با برقراري ارتباط مشاوره اي به بررسي مشكلات، مسائل و بحران هاي شخصي (در يك نوبت يا مدت طولاني تر) مي پردازد. مشاوره تلفني به معناي ايجاد يك رابطه قرار دادي و مداوم تلفني با رعايت اصول مشاوره اي بين يك مشاور متخصص و مجرب و يك تماس گيرنده است. هدف از مشاوره تلفني برطرف نمودن نيازهاي فوري تماس گيرندگان و تثبت يا بهبود احساس سلامت رواني و جسمي آنان است. بيشتر تماس گيرندگان احساس آشفتگي يا اندوه مي كنند و درباره اينگونه احساسات دچار سردرگمي هستند. مشاوره فرايندي است كه به تماس گيرنده كمك مي كند تا مسائل خود را روشن كنند و قدرت كنترل مسائل آتي را به دست آورد.
با توجه به تنوع تماس گيرندگان و گوناگوني مشكلات آنان گاه ضرورت مي يابد كه براي ارايه راهنمايي و مشاوره مناسب، تماس گيرندگان به مراكز مشاوره حضوري و ديگر منابع حمايتي ارجاع داده شوند. بنابراين ارجاع تماس گيرندگان يكي از اقدامات خدماتي- تكميلي مشاوران تلفني محسوب مي شود.


شماره تماس جهت مشاوره: 38381364

روزها و ساعات مشاوره تلفنی:

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند