English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1396/06/28
کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان
برگزاری کارگاههای آموزشی با مباحث روانشناختی ویژه کارکنان
1396/06/15
کارگاه مهارت افزایی
برگزاری کارگاه دانش افزایی زوج درمانی مبتنی بر عواطف
1396/01/27
انتصاب رئیس مرکز مشاوره دانشگاه
بنا به اعلام دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه جناب آقای دکتر مصیب یارمحمدی طی حک...
 هیچ موردی پیدا نشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند