خدمات روانشناختی و مشاوره ای (فردی- گروهی)

1- ارزیابی و تشخیص و درمان اختلالاتی چون افسردگی، وسواس، اضطراب، پرخاشگری، اعتیاد، اختلالات رفتاری کودکان (بیش فعالی، شب اداری و ناخن جویدن و ...) مشاوره های اجتماعی دانشجویی از قبیل سازگاری دانشجو با عوامل محیطی دانشگاه بالاخص دانشجویان غیربومی، کمرویی، احساس خجالت شدید، ... روابط بین فردی و ...

2-   ارزیابی و شناسایی دانشجویانی که نیاز به کمک و حمایت دارند و ارجاع آنان به متخصصین

3-   مشاوره خانوادگی، از قبیل عوامل زیربنائی، مشکلات درون خانوادگی

4-   مشاوره و راهنمایی پیش از ازدواج و انتخاب همسر

5-   مشاوره مشکلات زناشویی

6-    مشاوره اختلالات رفتاری، خلقی، عاطفی، اختلالات یادگیری

7-    مشاوره مهارتهای زندگی اجتماعی، شیوه مقابله با فشارها

8-    مشاوره حقوقی، مدیریتی، شغلی، تحصیلی

9-  مشاوره مشکلات منابع انسانی (مشاوره مشکلات رفتاری کارکنان، بهینه سازی و تدوین دستورالعملها و طرحها)

10-  مشاوره های گروهی متناسب با نیازهای دانشجویان، دانش آموزان، کارکنان و سایر مراجعان

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند