خدمات روانشناختی ومشاوره فردی وگروهی

1-ارزیابی ،تشخیص ودرمان اختلالات روانی
2- مشاوره تحصیلی
3-مشاوره پیش از ازدواج
4- مشاوره خانواده
5-مشاوره اختلالات کودکان

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند