خدمات روانپزشکی

   1- تشخیص و درمان مشکلات و اختلالات روانی مانند اختلالات اضطرابی، افسردگی، وسواس، پرخاشگری، صرع

  2- درمان اعتیاد

  3- درمان دارویی اختلالات روانی

 
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند