خدمات روانپزشکی


1- تشخیص و درمان مشکلات و اختلالات روانی مانند اختلالات اضطرابی، افسردگی، وسواس، پرخاشگری، صرع
 

2- درمان اعتیاد مصرف سیگار

3- درمان دارویی اختلالات روانی

دانشجویان بر اساس تشخیص متخصص بالینی به روانپزشک مرکز ارجاع داده میشود، که جهت استفاده دانشجویان رایگان می باشد .

 

 

 

 

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند