خدمات مرکز > خدمات روانشناختی

خدمات روانشناختی و مشاوره ای (فردی- گروهی)

 

     * ارزیابی و تشخیص و درمان اختلالاتی چون افسردگی، وسواس، اضطراب، پرخاشگری، اعتیاد،

       *  اختلالات رفتاری کودکان (بیش فعالی، شب اداری و ناخن جویدن و ...)

* مشاوره های اجتماعی دانشجویی از قبیل سازگاری دانشجو با عوامل محیطی دانشگاه بالاخص دانشجویان غیربومی، کمرویی، احساس خجالت شدید،  روابط بین فردی و ...

      *   ارزیابی و شناسایی دانشجویانی که نیاز به کمک و حمایت دارند و ارجاع آنان به متخصصین

*    مشاوره خانوادگی، از قبیل عوامل زیربنائی، مشکلات درون خانوادگی

     *    مشاوره و راهنمایی پیش از ازدواج و انتخاب همسر

       *  مشاوره مشکلات زناشویی

      *   مشاوره اختلالات رفتاری، خلقی، عاطفی، اختلالات یادگیری

      * مشاوره مهارتهای زندگی اجتماعی، شیوه مقابله با فشارها

     *  مشاوره حقوقی، مدیریتی، شغلی، تحصیلی

     *   مشاوره های گروهی متناسب با نیازهای دانشجویان، دانش آموزان، کارکنان و سایر مراجعان

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند