خدمات روانسنجی

 

      1.انجام آزمونهایی در زمینه مشاوره پیش از ازدواج و رضایتمندی زناشویی  

 

      2.انجام آزمون شخصیت و تشخیص اختلالات
 

 

     3.انجام آزمونهای مختلف روانشناختی (هوش، شخصیت، سلامت روانی، مسائل زناشویی)

 

     4.بانک آزمونهای روانشناختی

 

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند